Home » Công nghệ » Nhận Xóa Icloud Lúc Lock Ở Nền Active Trên Những Iphone 4s

Nhận Xóa Icloud Lúc Lock Ở Nền Active Trên Những Iphone 4s

Nơi Nhận Xóa Tài Khoản Icloud Trên Ipad Air Retina

Hiện tại có nhiều bạn Sau khi kết nối tài khoản icloud lại quên mất password, hoặc mua máy cũ Tuy nhiên lại chẳng để ý account icloud khi restore lại máy thì bị chặn không kích hoạt vào được lắp đặt được. ngày nay Minh Phát Mobile đã có giải pháp mở khoá account icloud ra khỏi máy. sau thời gian xóa account icloud thắng lợi máy của bạn sẽ có khả năng thoải mái nâng cấp, restore thông thường và 100% không bị vướng account icloud cũ nữa. xoá tài khoản icloud ipad

trình tự mở khoá tài khoản iCloud iPhone

 

  • Tiếp nhận và check imei Không nhận những máy báo mất tại VN
  • Bạn trả tiền tiền
  • Đợi thời lượng từ 10-20 ngày
  • Khi có kết quả nhân viên Minh Phát sẻ báo cho bạn. Tiếp theo bạn chỉ Restore để dùng được máy

bảo đảm : Máy được Mở khoá iCloud 100% từ account củ như máy mới mua. Không bị khóa mã lại.