Home » Công nghệ » Giải pháp để giải mã iPhone, iPad bị lock iCloud mới ở tại Việt Nam

Giải pháp để giải mã iPhone, iPad bị lock iCloud mới ở tại Việt Nam

Làm sao để “giải cứu” iPhone, iPad bị lock iCloud trong HCM

Cung cấp dịch vụ mở khóa icloud ở TP.HCM

Ngày nay iPhone/iPad là các thiết bị phổ biến rộng rãi với đa số quý khách hàng Đt thông minh do đó chúng tôi sẽ nói đến người dùng 1 bài về các mẹo vặt hay ở iPhone/iPad. Hy vọng sẽ góp phần giúp người sử dụng dùng đến trang bị của mình dễ dàng và thuận tiện hơn.

Tắt cuộc gọi với tai nghe
Khi đã nói chuyện xong bạn có khả năng ngắt cuộc gọi nhờ vào nhấn giữ nút giữa trong 2s và cuộc gọi sẽ tự động tắt.
take pic trên iPhone bằng headphone
Nếu bạn cần selfie bằng máy ảnh chính của iPhone nhưng lại ngại bấm nút “+” trên phím cứng của máy thì có thể thay bằng phím “+” trên headphone, đó cũng là phím ra lệnh take pic của iPhone trên tai nghe.
Mở siri bằng tai nghe
bình thường bạn sẽ có 2 cách để mở siri trên iPhone chi tiết bạn xem bật siri trên iPhone nhưng dưới đây bạn có thể mở và ra lệnh cho siri ngay lập tức bằng cách nhấn giữ nút giữa mỗi thời điểm hiện siri.

Giải pháp để giải mã iPhone, iPad bị lock iCloud mới ở tại Việt Nam

Giải pháp để giải mã iPhone, iPad bị lock iCloud mới ở tại Việt Nam

Tua nhanh đến đoạn bạn cần
Nhấn 2 lần liên tục vào nút giữa của tai nghe và giữ nó đến đoạn bản nhạc bạn thích thì thả ra, bài hát sẽ tự động tua nhanh theo ý bạn đến nơi cần.
Nhấn 3 lần liên tiếp vào nút giữa và giữ đến đoạn bạn cần để tua ngược lại bài hát vừa nghe.
Bỏ qua cuộc gọi đến
Nguồn coi tại: mo khoa icloud iPhone bao nhieu tien
Khi chuông điện thoại cao cấp rộ lên khi có cuộc gọi đến thay vì bạn sẽ nhấn nút nguồn để chối từ thì dưới đây bạn nhấn giữ nút giữa trong 2s mỗi thời điểm bạn nghe tiết “pip” chối từ cuộc gọi đến nhanh chóng.
Nhận cuộc gọi nhanh chóng
Bạn đang thưởng thức âm nhạc thì có cuộc gọi đến, bạn nhấn nút giữa một lần để bắt máy hoặc đang nghe cuộc gọi này chuyển sang cuộc gọi khác cũng bấm 1 lần nút giữa và mở đầu cuộc gọi.